Get Adobe Flash player

Komitet założycielski

                   Komitet założycielski

                                    Anna Bruzdowicz

                                    Jadwiga Nowowiejska-Błaszczyk

                                    Irena Retlikowska

                                    Bożena Tokarczyk  

Członkowie założyciele Stowarzyszenia                              Zarząd Stowarzyszenia

 

Kazimierz Skarżyński                                                                            Prezes - Irena Retlikowska

Irena Retlikowska                                                                                 Wiceprezes - Kazimierz Skarżyński

Aleksandra Woźnicka                                                                            Sekretarz - Jadwiga Nowowiejska-Błaszczyk

Krystyna Szychowska                                                                            Skarbnik - Wanda Głąb

Marzena Blachowska                                                                            Członkowie:  Aleksandra Furmańska

Barbara Dobroś                                                                                                        Anna Bruzdowicz

Bożena Kania                                                                                                           

Barbara Rzeczycka                                                                                  

Bożena Wyborska                                                                                 Rada Programowa

Teresa Pytelewska                                                                                 

Wanda Głąb                                                                                                            Aleksandra Furmańska

Elżbieta Blachowska                                                                                                

Grażyna Żuchniewska                                                                                              

Anna Bruzdowicz                                                                               

Jadwiga Nowowiejska-Błaszczyk            

Bożena Tokarczyk