Get Adobe Flash player

Komitet założycielski

                   Komitet założycielski

                                    Anna Bruzdowicz

                                    Jadwiga Nowowiejska-Błaszczyk

                                    Irena Retlikowska

 

Członkowie założyciele Stowarzyszenia                              Zarząd Stowarzyszenia

 

Kazimierz Skarżyński                                              Prezes - Irena Retlikowska

Irena Retlikowska                                               Wiceprezes - Kazimierz Skarżyński

Aleksandra Woźnicka                                    Sekretarz - Jadwiga Nowowiejska-Błaszczyk

Krystyna Szychowska                                   Skarbnik - Wanda Głąb

Marzena Blachowska                                               Członkowie:  Bożena Wyborska

Barbara Dobroś                                                                             Anna Bruzdowicz

Bożena Kania                                                                            Aleksandra Furmańska

Barbara Rzeczycka                                                                                  

Bożena Wyborska                                                                  Rada Programowa

Teresa Pytelewska                                                                                 

Wanda Głąb                                                                      Aleksandra Furmańska

Elżbieta Blachowska                                                          Aleksandra Woźnicka

Grażyna Żuchniewska                                                             ks. Piotr Stolecki

Anna Bruzdowicz                                                                               

Jadwiga Nowowiejska-Błaszczyk